„Kim jestem…” – innowacja pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizujemy innowację pedagogiczną: „Kim jestem, kim mogę być, kim będę…”. Innowacja stanowi realizację jednolitej uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Głównym celem innowacji jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi w ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwianie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.