Miejsca pamięci narodowej

   

„Kropelki” zapaliły znicze pod pomnikami znajdującymi się w naszym mieście.