Utrwalamy poznane litery…

     
W bieżącym roku szkolnym, jednym z głównych zadań naszej pracy, jest pobudzanie inwencji dzieci na rzecz ich własnego rozwoju, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.Wykorzystujemy różne sytuacje do rozwijania aktywności twórczej dzieci, zachęcamy  je do realizowania swoich pomysłów, a przy okazji rozwijamy sprawność manualną i dostarczamy nowej wiedzy. Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss, były świetną okazją do utrwalenia poznanych liter…

 

Utrwalaniu poznanych liter sprzyjają różne, stwarzane podczas zajęć okazje do wspólnych zabaw, także ruchowych, a także wykorzystywanie, czasem nietypowych, pomocy dydaktycznych.