Jesień w parku

       

„Kropelki” podczas spacerów i wycieczek obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Dzieci poznawały gatunki drzew rosnących w naszym mieście. Będąc w parku miejskim, porównywały wygląd drzew liściastych i iglastych. Wycieczka była okazją do podsumowania zdobytej wiedzy oraz zgromadzenia różnych okazów naturalnych, które wzbogaciły nasz kącik przyrodniczy.