Kącik folkowy i kąciki patriotyczne – zadanie 7

W holu głównym przedszkola został zorganizowany kącik folkowy, w którym dzięki wsparciu rodziców i lokalnych sponsorów, udało się zgromadzić wiele ciekawych eksponatów.

W salach poszczególnych grup zostały przygotowane kąciki o tematyce patriotycznej.