Kącik Regionalny

W naszym przedszkolu ważne są tradycje kulturowe związane z regionem oraz ojczyzną.
Od wielu lat uczestniczymy w ogólnopolskich oraz  międzynarodowych programach i projektach.

Dzięki pomocy sponsorów udało się doposażyć Kącik Regionalny, który powstał w oparciu o założenia i cele programów  „Szkoła Wierna Dziedzictwu” oraz „Piękna Nasza Polska Cała”.

Staramy się realizować edukację wielokulturową, zachęcając rodziny do dzielenia się z nami elementami swoich tradycji.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów (rodziców, dziadków naszych wychowanków, zaprzyjaźnionych właścicieli firm),
którzy wspomogli finansowo zakup używanych, ludowych mebli:
P. Joanna Zagroba
Pizzeria Pepperoni P. Chodniccy
P. Ignacy Bernekier