WIZYTA W NADLEŚNICTWIE – OBCHODY DNIA DRZEWA

Dzieci z grupy „Motylki” wzięły udział w obchodach Dnia Drzewa, uczestnicząc w różnych działaniach o charakterze proekologicznym prowadzonych przez
P. Rafała Osipińskiego – referenta ds zagospodarowania lasu i edukacji leśnej. Nie zabrakło ćwiczeń ruchowych, spotkania z literaturą, zadań oraz zabaw ukazujących znaczenie drzew dla człowieka i przyrody. Przedszkolaki wykonały również piękną pracę plastyczną, której motywem, było jesienne drzewo. W celu podkreślenia szczególnego charakteru tego dnia, dzieci posadziły na terenie Nadleśnictwa młode jarzęby i nadały im imiona: Rubi, Zosia, Złomek i Misio. Działania dzieci i przeżycia, jakie im towarzyszyły, z pewnością wpłyną na ukształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.
Przedszkolną wycieczkę do Nadleśnictwa Drygały, z okazji Dnia Drzewa, przygotowały panie: Danuta Kamińska i Karolina Akus.

Serdeczne podziękowania kierujemy P. Nadleśniczemu Januszowi Zielińskiemu oraz pracownikom Nadleśnictwa Drygały, a w szczególności P. Rafałowi Osipińskiemu za zaangażowanie, profesjonalizm, wspieranie działalności edukacyjnej przedszkola oraz pomoc w realizacji obchodów Dnia Drzewa. 

   

     

Chcąc uczcić zbliżającą się 100 rocznicę odzyskania niepodległości, zasadziliśmy w ogrodzie przedszkolnym Drzewka Pamięci, będące symbolem życia i wolności.

Realizacja Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała”.