„Mazury – bioróżnorodne i cudne!” – projekt edukacyjny

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 grupa 6-latków „Kropelki” realizowała projekt edukacji ekologicznej i przyrodniczej „Mazury – bioróżnorodne i cudne!”. Celem ogólnym projektu było zbliżenie dzieci do świata przyrody oraz poprzez poznawanie go – kształcenie umiejętności dostrzegania jego piękna, mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, a także nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Założeniom projektu przyświecała chęć wzbudzenia  w uczestnikach refleksji dotyczącej otaczającej przyrody, a także kształtowanie wrażliwości zarówno na różnorodność, piękno mazurskich krajobrazów, jak i na szkody wyrządzane przez człowieka w środowisku naturalnym.

W czasie realizacji projektu dzieci poznawały elementy środowiska przyrodniczego występujące w najbliższym otoczeniu przedszkola: las, park, łąkę, staw, ogród. Obserwowały rośliny i zwierzęta oraz elementy krajobrazu, występujące w najbliższym otoczeniu przedszkola i na terenie gminy Biała Piska, charakterystyczne dla Krainy Mazur. W tym celu zorganizowano miedzy innymi wycieczki do Muzeum Przyrody w Piszu, do miejscowości Kowalewo, do parku miejskiego.