Wycieczka do Izby Pamięci Narodowej

W roku szkolnym 2017/2018 podejmowaliśmy w przedszkolu szereg działań związanych z wychowaniem patriotycznym. Ich podstawą było kształtowanie i rozwijanie tożsamości narodowej, zachęcanie do współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, stwarzanie możliwości do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej i państwowej. Staraliśmy się ukazać przedszkolakom piękno naszej „Małej Ojczyzny” – miasta i gminy Biała Piska. Dzieci poznawały miejsca szczególnie ciekawe i ważne,  podczas licznych spacerów i wycieczek.

14 czerwca grupy „Biedronki” i „Kropelki” udały się na wycieczkę do Kowalewa. Ta niewielka wioska, przez którą wiedzie szlak rowerowy, zwany „Ułańskim”, jest miejscem, w którym w szczególny sposób kultywuje się tradycje patriotyczne i pamięć o bohaterach II wojny światowej. To właśnie w okolicach Kowalewa, na początku wojny – 4 września 1939 roku, doszło do ataku żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii na siły niemieckie. W wybudowanej przez mieszkańców Kowalewa Kaplicy pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe, została utworzona Izba Pamięci Narodowej, w której, dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Pana Sołtysa – Jerzego Brzózki, zgromadzono wiele eksponatów i przedmiotów związanych z historią Podlaskiej Brygady oraz Kowalewa i okolicznych miejscowości. Wokół kaplicy, znajdują się głazy, na których umieszczono pamiątkowe tablice, poświęcone pamięci m.in.: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy pułków, wchodzących w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii.

         

       

Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały znajdujące się w izbie mundury, hełmy, szable, bagnety, łuski pocisków oraz narzędzia i przedmioty, wykorzystywane kiedyś w gospodarstwach domowych (m.in.: kołowrotki, żelazka, balie, sieczkarnie, elementy uprzęży końskich i wiele innych). Na zakończenie naszej wycieczki przedszkolacy zapalili biało-czerwone znicze pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii.