„Kawałek Mazurskiego Nieba” – gminny konkurs plastyczny

W grudniu w naszym przedszkolu odbył się gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Kawałek mazurskiego nieba”, adresowany do dzieci 5,6- letnich. Na konkurs wpłynęło 11 prac.

Celem działania było:

  1. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
  2. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
  3. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci.
  4. Rozwijanie postaw patriotycznych oraz zamiłowania do najbliższego otoczenia dziecka.
  5. Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie powietrza (szkodliwość palenia śmieci w piecach domowych, spaliny samochodowe, dym tytoniowy) i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Komisja konkursowa w składzie:

Jadwiga Frąckiewicz

Barbara Skrodzka

Marlena Glińska

przyznała uczestnikom następujące miejsca :

I miejsce Julia Kruszyńska „Biedronki”

II miejsce Wiktor Karwowski Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

III miejsce Julia Mrozowska „Iskierki”

Wyróżnienie przyznano:

Paweł Zajkowski Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki oraz nagrody za przyznane miejsca. Dziękujemy dzieciom biorącym udział w konkursie oraz nauczycielkom za pomoc i zaangażowanie w twórczą pracę. Gratulujemy zwycięzcom!

Organizatorki konkursu:

Beata Gentek

Danuta Kamińska

Monika Rutkowska