ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

1 marca 2018 roku grupy „Biedronki” i „Tygryski” obchodziły Dzień Żołnierzy Wyklętych. Obecnie obchody upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, rozrastają się i pięknieją, jednocześnie utrwalając się w kalendarzu, jako ważne wydarzenie patriotyczne .

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu się jej dla ZSRR. Ruch partyzancki i jego uczestników określa się też, mianem „żołnierzy drugiej konspiracji” oraz „Żołnierzy Niezłomnych”.

Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały i z zaangażowaniem brały udział w dzisiejszych bardzo ważnych obchodach.