Gminny konkurs plastyczny „JESTEM POLAKIEM”

     

Sprawozdanie z realizacji GMINNEGO – PLASTYCZNEGO KONKURSU „JESTEM POLAKIEM”.

W dniach 20 października – 6 listopada 2017 r. odbył się gminny konkurs plastyczny pt. „Jestem Polakiem”. Konkurs organizowany był przez Marlenę Glińską i Emilię Słonawską – nauczycielki wychowania przedszkolnego Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie Szkoły Podstawowe z gminy Biała Piska posiadające oddział przedszkolny i klasy zerówkowe.

Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej formatu A3, której głównym tematem był obraz patriotyczny widziany oczyma dzieci 5-6 letnich. Technika wykonania pracy była dowolna, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów.

Głównymi celami konkursu było:

  1. Pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie inwencji twórczej dziecka poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
  2. Rozwijanie ciekawości związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, tradycją  i tożsamością narodową.
  3. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
  4. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

W konkursie wzięło udział 17 dzieci reprezentujących: Szkołę Podstawową w Skarżynie, Szkołę Podstawową w Bemowie Piskim               i Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością i samodzielnością dziecka.

Podczas oceny uwagę zwracano na oryginalność – interpretację własną, samodzielność, walory artystyczne, estetykę pracy i zgodność z tematem konkursu.

W kategorii dzieci 5 – letnich I miejsce zajęła Liwia Wysokińska ze Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim – opiekun Pani Elżbieta Jackiewicz.

W kategorii dzieci 6 – letnich I miejsce zajęli – Pola Bogdan, Dominika Tyl ze Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim – opiekun Pani Anna Orzechowska.

Osoby nagrodzone otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia oraz dyplomy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marlena Glińska

Emilia Słonawska