Certyfikat „W Kraju Orła Białego”

Za działania podejmowane w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „W KRAJU ORŁA BIAŁEGO” otrzymaliśmy certyfikat, poświadczający, że dzieci  z naszego przedszkola pielęgnują  wartości patriotyczne.