Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego

Na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia  8 grudnia 2016 r. poz.1985) od 1 stycznia 2017r. zostaje zniesiona opłata za realizację nauczania, wychowanie i opieki świadczona wobec dziecka 6-letniego objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do przedszkola ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html