Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniecku
mgr Anna Ossowska