Wykaz programów i podręczników na rok szk. 2017/2018


Informacje o programach nauczania biblijnego na rok szkolny 2016/2017
Zachęcamy do korzystania z podręczników do nauczania w szkołach niedzielnych wydanych staraniem Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego.
Więcej informacji na stronie: http://ksiegarnia.te-em.com.pl

BANER_PODRECZNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Podreczniki Religia 2016_17 v2

 


okladkaVIklPodręczniki do IV klasy technikum
Drodzy Nauczyciele młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych!
Zachęcamy do skorzystania z darmowych podręczników: nauczyciela i ucznia klasy IV technikum.
Materiały mogą być wykorzystane w nauczaniu biblijnym także w innych klasach szkół ponadgimnazjalnych.
Materiały do pobrania poniżej.
Materiały do lekcji
Załączniki:

IV technikum Plan wynikowy

Podręcznik Nauczyciela Kl. IV

Program nauczania biblijnego do klasy IV technikum

strona_tytułowa

Zeszyt Ucznia _IV_KL


Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego TK/PR/12/2013
Program dla klasy III SP
Załączniki:Program klasa III SP


Informacje o programach nauczania biblijnego na rok szkolny 2015/2016
Zachęcamy do korzystania z podręczników do nauczania w szkołach niedzielnych wydanych staraniem Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego.
Więcej informacji na stronie: http://ksiegarnia.te-em.com.pl

BANER_PODRECZNIKI
Załączniki:Ilustracja okładek podręczników

Wykaz podręczników do nauczania w szkole niedzielnej 2015-2016

 


Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego TK/PR/12/2013
Klasa I – Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: „I ja będę Bożym bohaterem”
Klasa II – Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: „Boże drogowskazy”
Załączniki:
Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego


Pismo Święte podstawą nauczania w szkołach niedzielnych
Załączniki:

PPS-7.-Pismo-Święte-podstawowym-źródłem-Bednarz

PPS-7.-Pismo-Święte-podstawowym-źródłem-Bednarz


Wykaz programów i podręczników do nauczania religii ewangelicznej (w tym zielonoświątkowej) na rok szkolny 2014/2015 oraz 2013/2014 do pobrania poniżej.
Załączniki:

Wykaz podręczników do nauczania w szkole niedzielnej 2013-2014

Wykaz podręczników do nauczania w szkole niedzielnej 2014-2015


Program nauczania religii w grupie przedszkolnej
„Nikt nie jest za mały by poznawać Biblię” I – wiek 5 lat
(Program TK/PR 10/2011)
Pobierz: program nauczania Nikt nie jest._.I (II wydanie)


Program nauczania religii w grupie przedszkolnej
„Nikt nie jest za mały by poznawać Biblię” I – wiek 5 lat
Program ten został napisany na podstawie podręcznika Lidii Króliczek pod tytułem „Nikt nie jest za mały, by poznawać Biblię. Zeszyt 1 i Zeszyt 2.
Pobierz:program nauczania Nikt nie jest._.I


Program nauczania: NIKT NIE JEST ZA MAŁY, BY POZNAWAĆ BIBLIĘ II – wiek 6 lat
Niniejszy program nauczania dzieci w wieku 6 lat został opracowany na podstawie podręcznika Lidii Króliczek pod tytułem „Nikt nie jest za mały, by poznawać Biblię. Zeszyt 1 i Zeszyt 2. Rok 2” wydanego nakładem Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i
Misja” z Ustronia. Lekcje w podręczniku zostały tak opracowane, aby ich treść mogła być przyswojona przez 6-letnich uczniów z naciskiem, by nie uczyć biblijnej historii lecz prawdy, która wypływa z danej historii. Głównym celem edukacyjnym jest ukazanie możliwości zastosowania poznanej prawdy w życiu codziennym i kształtowanie w uczniach pozytywnej reakcji na Boże poselstwo. Ponieważ najefektywniejszą metodą uczenia w tym wieku jest zabawa, podczas realizacji programu dzieciom towarzyszą dwie pacynki, które stwarzają przyjazną atmosferę do chrześcijańskiej edukacji w tej grupie wiekowej.
Pobierz: Program Nikt nie jest za mały II


Wykaz programów nauczania religii w Kościołach Ewangelicznych na rok szkolny 2011/2012
Z jakich programów i podręczników nauczania religii w Kościele zielonoświątkowym/ Kościołach ewangelicznych obecnie się korzysta?
Aktualizacja – wrzesień 2011.
Pobierz: Z_jakich_programow_i_podrecznikow_nauczania_religii_w_Koscioı,ach_Ewangelicznych[1].doc


PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA – ROK PIERWSZY

Pobierz: program opowieści misyjnych rok pierwszy-AD.pdf


PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TK/PR 6 Lic/2004
PODRĘCZNIKI DO PROGRAMU NOSZĄ TYTUŁ „ZIELONE ŚWIATŁO”
Pobierz:Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych


Podręczniki i ćwiczenia do nauczania biblijnego dla uczniów i nauczycieli.
Religia kościołów ewangelicznych
Pobierz: Podreczniki i Cwiczenia do nauczania biblijnego


Programy i podręczniki nauczania religii w Kościele zielonoświątkowym/ Kościołach ewangelicznych 2010.
Aktualizacja – październik 2010
Programy, które zostały zatwierdzone przez władze zwierzchnie Kościoła Zielonoświątkowego i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości to:

Załącznik: Programy i podręczniki nauczania religii w Kościele zielonoświątkowym


edEdukacja finansowa dzieci Podręczniki dla dzieci, rodziców i nauczycieli
Materiały można zakupić poprzez sklep internetowy: www.sklep.bibliaofinansach.pl
Plik do pobrania:
Prezentacja podreczniki dzieci
naklejki-smallWybrane lekcje:

DOW-Dzieci-1

DOW-Nauczyciel-2

Sekret_dla_dzieci-MIN

Sekret_Nauczyciel-MIN

 


Program nauczania religii dla klasy I, II i III gimnazjum
Program powstał pod kierunkiem Elżbiety Bednarz
Adolescencja jest to okres osiągania dojrzałości poprzez przemiany w życiu człowieka, które prowadzą go z dzieciństwa ku dorosłości. Po stabilnym okresie dzieciństwa jest to czas intensywnych przemian, którym podlega większość procesów rozwoju, zarówno biologicznych, psychologicznych, jak i społecznych…
Pliki do pobrania:

Program nauczania religii dla klas gimnazjalnych

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych


Program nauczania biblijnego uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA RELIGII
NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM DZIECKA
GŁĘBIEJ UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILU KONFESYJNEGO

Wykaz podręczników
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII ZIELONOŚWIĄTKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2009/2010
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Wydawnictwo Misja Pokoleń
1. A. Kuźnik; A. Rysiewicz; DZIECI UWIELBIAJĄ BOGA – wiek – 3 lata
2. A. Kuźnik; A. Rysiewicz; DZIECI KOCHAJĄ BOGA – wiek – 4 lata
3. Program tłumaczony. BIBLIA MÓWI MI O POCZĄTKACH – wiek – 5 lat
4. Program tłumaczony. BIBLIA MÓWI MI O BOŻEJ MIŁOŚCI – wiek – 6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA
Wydawnictwo Misja Pokoleń
1. Program tłumaczony. BOŻE CUDA Kl. I
2. Program tłumaczony. BOŻE PRZEBACZENIE Kl. II
3. Program tłumaczony. POCZĄTKI Kl. III
4. Program tłumaczony. BÓG DZIAŁA. Kl. IV
5. Program tłumaczony. KRÓLOWIE I PROROCY. Kl. V
6. Program tłumaczony. BÓG POWOŁUJE. Kl. VI
7. A. Kuźnik. IZRAEL JAK ROZDARTY PŁASZCZ; KRÓLESTWO BOŻE WŚRÓD NAS. Kl. IV
8. A. Kuźnik. IZRAEL. CZAS UPADKU I NIEWOLI. Kl. V
Wydawnictwo Miłość Edukacja Dojrzałość
I ETAP EDUKACYJNY – KLASY 1-3
1. PIERWSZA KLASA
N. Kłapa. Poznanie Boga
2. DRUGA KLASA
N. Kłapa. Od poznania Boga do posłuszeństwa
3. TRZECIA KLASA
N. Kłapa. Na co dzień z Bogiem
II ETAP EDUKACYJNY – KLASY 4-6
1. CZWARTA KLASA
N. Kłapa. Prowadzeni przez Boga
2. PIĄTA KLASA
N. Kłapa. Obdarowani przez Boga
3. SZÓSTA KLASA
N. Kłapa. Używani przez Boga
GIMNAZUM
Wydawnictwo Misja Pokoleń
1. Program tłumaczony. BLISKO Z BOGIEM. Kl. I
2. Program tłumaczony. CHRYSTUS WE MNIE. Kl. II
3. Program tłumaczony. DAŁEŚ MI SŁOWO. Kl. III
SZKOŁY PONADGIMAZJALNE
Wydawnictwo Misja Pokoleń i Warszawskie Seminarium Teologiczne
1.E. Bednarz, R. Tomaszewski, ZIELONE ŚWIATŁO. PISMO ŚWIĘTE, KOŚCIÓŁ I ŚWIAT WARTOŚCI MŁODEGO CZLOWIEKA. Kl. I.
2. E. Bednarz, R. Tomaszewski, ZIELONE ŚWIATŁO. KSIĘGI BIBLII, DUCH ŚWIĘTY I CHRZEST WIARY ORAZ ZAGADNIENIA ETYCZNE. Kl. II.
3. E. Bednarz, R. Tomaszewski, ZIELONE ŚWIATŁO. DZIEJE LUDÓW BIBLIJNYCH, APOLOGETYKA ORAZ ZAGADNIENIE RODZINY I PYTANIA O ŻYCIE. Kl. III.


PROGRAM NAUCZANIA DO MATERIAŁÓW MISJI POKOLEŃ – ETAPY EDUKACJI: PRZEDSZKOLE; SZKOŁA PODSTAWOWA; GIMNAZJUM
Plik do ściągnięcia:
BednarzEPodgornaG_Programnauczaniareligii w Kosciele

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH I – VI KD / PR 01/ 2006
Plik do ściągnięcia:MED_Program_nauczania_relligii-do_MSWiA


Szkolny zestaw programów nauczaniaEmail

L.p. Tytuł programu Autor programu Numer dopuszczenia Wydawnictwo
1. Program wychowania biblijnego dla klas przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum Elżbiety Bednarz i Gabrieli Podgórnej TK – PR 5/2002. Misja Pokoleń
2. Program nauczania religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Elżbieta Bednarz TK/PR 6 Lic/2004 Misja Pokoleń
Warszawskie Seminarium Teologiczne
3. Program nauczania religii w szkole podstawowe w klasach I-VI Kornelia Kłapa KD / PR 01/ 2006. Miłość Edukacja Dojrzałość
4. Program nauczania biblijnego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Anna Kuźnik KD/PR 02/2008. Misja Pokoleń

Plik do ściągnięcia:

SZKOLNY_ZESTAW_PROGRAMOW_NAUCZANIA


Program nauczania biblijnego dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Numer dopuszczenia:
KD/PR 02/2008
Anna Kuźnik
Misja Pokoleń’2006
Układ Programu Nauczania Biblijnego
Program do ściągnięcia: PROGRAM_NAUCZANIA_BIBLIJNEGO_KLAS_IV-VI_SP


Program nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Edukacją w liceum lub szkole zawodowej objęta jest młodzież między szesnastym a dwudziestym rokiem życia. W tym okresie młodzi ludzie osiągają dojrzałość płciową, duży stopień wrażliwości, zwiększenie możliwości intelektualnych oraz przygotowują się do pełnienia roli człowieka dorosłego.

Załącznik: Program nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych