Kierownik filii

Kierownik Filii Szkoły Muzycznej

mgr Olena Prodan – Rostowska

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 15.00