Rada Rodziców

UCHWAŁA NR 1/2015/2016

W dniu 12 października 2015r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym rodziców uczniów PSM i st. w Lidzbarku Warmińskim wybrano skład Rady Rodziców:

SKŁAD:

Iwona Dobrzeniecka – przewodnicząca

Beata Domarecka – z-ca przewodniczącego

Jolanta Górecka – sekretarz

RADA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Iwona Suchomska – przewodnicząca

Jolanta Skiber

Rada Rodziców postanowiła utrzymać składki na poziomie z poprzedniego roku szkolnego, tzn. 50 PLN jak również kontynuować wysokość i zasady zwolnień z opłat.

Numer konta : 89 8855 0004 2002 0005 7614 0001