Rada Rodziców

UCHWAŁA NR 1/2017/2018

W dniu 28 listopada 2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym rodziców uczniów PSM i st. w Lidzbarku Warmińskim wybrano skład Rady Rodziców:

SKŁAD:

Iwona Dobrzeniecka – przewodnicząca

Monika Szyszko – z-ca przewodniczącego

Jowita Gasperowicz – skarbnik

RADA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Agnieszka Szuksztul – przewodnicząca

Joanna Miszkiewicz

Rada Rodziców postanowiła utrzymać składki na poziomie z poprzedniego roku szkolnego, tzn. 50 PLN jak również kontynuować zwolnienie z opłat każdego kolejnego dziecka z rodziny.

Numer konta : 89 8855 0004 2002 0005 7614 0001