Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

 

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

 

Symbol projektu

np. J, K, L…

Tytuł projektu

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego projekt

Data rozpoczęcia

od

Data zakończenia

do

Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy I - III

K

„W kole gry”

Bogusława Zielińska

12.09.2012

10.10.2012

N

„Domek dla przyjaciela”

Bogusława Zielińska

07.11.2012

12.12.2012

L

„Czym oddychamy – Powietrze wokół”

Bogusława Zielińska

06.02.2013

06.03.2013

N

„Na tropie energii”

Bogusława Zielińska

10.04.2013

15.05.2013

 

 

 

 

 

Projekty matematyczno-przyrodnicze klasy IV - VI

J

„Bezpieczna szkoła”

Magdalena Oleksiak

21.09.2012

23.10.2012

L

„Zielone etykietki”

Magdalena Oleksiak

16.11.2012

18.12.2012

I

„Dlaczego latawiec lata”

Magdalena Oleksiak

15.02.2013

19.03.2013

K

„Jakie tajemnice kryje gleba”

Magdalena Oleksiak

19.04.2013

21.05.2013

Projekty społeczno-obywatelskie I - III

N

„Dzieci są ważne i mają swoje prawa”

Marzena Żmijewska

10.10.2012

07.11.2012

L

„Nasi reprezentanci”

Marzena Żmijewska

12.12.2012

16.01.2013

M

„Dziecięca gmina”

Marzena Żmijewska

06.03.2013

10.04.2013

O

„Gazeta czyli co zrobić żeby świat o nas się dowiedział”

Marzena Żmijewska

15.05.2013

12.06.2013

 

 

 

 

 

Projekty społeczno-obywatelskie IV - VI

I

„Sołectwo – nasz Samorząd”

Joanna Jarzynka-Chmielewska

21.09.2012

23.10.2012

J

„Gra w Samorząd”

Joanna Jarzynka-Chmielewska

16.11.2012

18.12.2012

K

„W zgodzie z naturą i tradycją…”

Joanna Jarzynka-Chmielewska

15.02.2013

19.03.2013

L

„My i nasi Partnerzy…”

Joanna Jarzynka-Chmielewska

19.04.2013

21.05.2013