Szkolna mediateka, czyli jak mądrze korzystać z mediów

 

 

 

 

Celem ogólnym projektu było stworzenie miejsca przygotowującego uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania z mediów. Cele szczegółowe to nauczenie się charakteryzowania różnego rodzaju mediów oraz korzystania z informacji dostarczanej przez media i tworzenia informacji dla innych (rówieśników i dorosłych). Produktem końcowym projektu było powstanie szkolnej mediateki.