Wydarzenia

KONKURS PLASTYCZNY

” Żołnierz Westerplatte – odznaka dla bohatera”

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Zadanie konkursowe
Wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną na płaszczyźnie w formacie A4 lub A5 .
Kryteria oceny :
Zgodność z tematyką
Estetyka pracy
Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych
Prace należy składać do dnia 25 kwietnia

KONKURS LITERACKI

dla uczniów klas IV, VI, VI

” List do bohaterów z Westerplatte „

Zadanie konkursowe

Napisanie pracy literackiej w formie listu do bohaterów Westerplatte

autor listu powinien wykazać się znajomością wydarzeń historycznych ,

sylwetki westerplatczyków należy odnieść do czasów współczesnych

List musi być napisany odręcznie i estetycznie ,

praca nie może przekraczać 2 stron formatu A4

Kryteria oceny :

Zgodność z tematyką

Oryginalność ujęcia tematu

Poziom literacki pracy

Forma listu

Staranność i estetyka zapisu

Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe

Konkurs filmowy

” Zwykły bohater”

dla uczniów klasy VII

Zadanie konkursowe

Dowolność interpretacji osoby bohatera – może to być człowiek , który stanowi wzór do naśladowania

ma pozytywny wpływ na otoczenie , cechuje się odwagą

bezinteresownie  niesie pomoc innym , wykonuje czynności z pozoru zwykłe

ale wymagające zachowania bohaterskiej postawy .

Czas projekcji filmu – do 5 minut

Możliwe są różne rodzaje filmu np. etiuda filmowa, reportaż , wywiad, spot

* * *

Konkursy organizuje Szkoła Podstawowa  nr 5 w Dzierżoniowie

Organizator XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum

Klubu Szkół Westerplatte w roku szkolnym 2017/18