ZAJĘCIA DODATKOWE
W naszym przedszkolu wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem ruchu, dzięki czemu wyzwalana jest dziecięca spontaniczność i radość. Poprzez zabawę rozwijamy twórcze myślenie, samodzielność i współpracę w grupie rówieśniczej. Ponad minimum programowe prowadzone są również zajęcia dodatkowe.
ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI
Wprowadzenie małych dzieci w świat języka angielskiego realizowane jest w formie zabawy, która jest podstawową formą aktywności przedszkolaka. Zajęcia prowadzone w systemie: 5 dni w tygodniu po 20/30 minut w każdej grupie wiekowej. Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty. Przyswajają sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych w życiu codziennym. Uczą się nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu. Wszystkich tych umiejętności nabywają poprzez zabawę, wierszyki, piosenki i wyliczanki.

ZAJĘCIA TANECZNE
Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem – dla dzieci to pierwszy kontakt z usystematyzowanym i przemyślanym ruchem. Podczas treningu dzieci uczą się określeń przestrzeni oraz nazw poszczególnych części ciała w powiązaniu z ruchem, współpracują w grupie rówieśników. Kształtują poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową oraz poznają proste choreografie do muzyki o różnym charakterze: muzyka klasyczna, muzyka z bajek i wiele, wiele innych. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

ZAJĘCIA RYTMICZNE
Na zajęciach umuzykalniających, rytmicznych z użyciem pianina dzieci zaspokajają naturalną potrzebę ruchu i stykają się bezpośrednio z muzyką. Poprzez zabawę uczą się śpiewu. Wyrabiają w sobie wrażliwość muzyczną, estetyczną, co stanowi początek wychowania artystycznego. W czasie zajęć przygotowywana jest oprawa muzyczna do przedstawień i uroczystości przedszkolnych.

ZABAWA Z CERAMIKĄ
Pracownia Ceramiki to miejsce magiczne. Miejsce, gdzie czarujemy glinę i zamieniamy ją w misy, zwierzątka i ozdoby. Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje rękę do nauki pisania. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

ZAJĘCIA DODATKOWE/DODATKOWO PŁATNE w roku szkolnym 2015/2016

ZAJĘCIA KARATE
Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka „trening” stopniowego i wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w przedszkolach w Jabłonnie.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Pomocą logopedyczną objęte są wszystkie przedszkolaki. Dzieci zakwalifikowane na terapię po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców poddawane są całościowemu badaniu logopedycznemu. Na jego podstawie zostaje sformułowana diagnoza logopedyczna i opracowany indywidualny plan terapii. Na zajęcia dzieci przynoszą ze sobą zeszyty, w których prowadzona jest korespondencja z rodzicami oraz wklejane materiały do ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia mają na celu profilaktykę i korekcję wad postawy dzieci oraz zaszczepienie w przedszkolakach chęci podejmowania aktywności fizycznej. Zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie. Ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu, w przedszkolach w Jabłonnie.

ZAJĘCIA TANECZNE – ZUMBA KIDS