7.00-9.00 Schodzenie się dzieci , swobodna zabawa, przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie, toaleta po śniadaniu
9.30-10.15 powitanie, gimnastyka, zabawy edukacyjne związane z tematem tygodnia
10.30-11.00 zabawy w ogrodzie
11.30-12.50 przygotowanie do obiadu, obiad-drugie danie, czynności higieniczne
12.15-14.00 odpoczynek
14.00-14.30 zupa, zabawy swobodne
14.30-15.00 zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego (dla chętnych dzieci), zabawy edukacyjne dla pozostałych
15.00 – 15.30 podwieczorek
15.30 – 16.00 zabawy plastyczne, zabawy w ogrodzie
16.00 – 17.00 swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka