6.30 – 9.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne i w małych grupach, praca dydaktyczno – wyrównawcza, zabawy stolikowe (układanki, puzzle, gry planszowe), zabawy integracyjne, orientacyjno – porządkowe, zabiegi higieniczne
9:00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 12.00 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie i doskonalenie różnych umiejętności na miarę możliwości indywidualnych dzieci:
Prowadzenie zajęć grupowych, zespołowych w formie zabawy w ramach poszczególnych obszarów edukacji. Swobodne działanie dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami. Czynności samoobsługowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Zabawy ruchowo – naśladowcze, rytmiczne, gry dydaktyczne, ćwiczenia gimnastyczne, działalność plastyczno – konstrukcyjna.
Przygotowanie i udział w uroczystościach, wyjścia na spacery, słuchanie różnych form jęz. ojczystego (bajki, wiersze, opowiadania …), udział w konkursach, przedstawieniach teatralnych, koncertach itp
12.00 – 12.40 Obiad
12.30 – 12.30 Leżakowanie (maluchy).
12.40 – 15.00 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, praca indywidualna
15.00 – 15.30 Podwieczorek
15:30 – 18:00 Konstruowanie i manipulowanie klockami, gry stolikowe, zabawy tematyczne i integrujące, rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.